Guia de comerços i serveis

Telèfon
Sublim Estilistes 938 99 90 77
Farmàcia Nuria Cerrillo Albaiges 938 99 82 29
Banc Sabadell 93 899 80 55
BBVA
La Caixa 93 818 50 40
Centre Veterinari Les Deus 93 899 90 27
Ferreteria Renom 938 99 92 99
Multiarticles Sant Quinti
Tallers Sant Quintí 938 99 82 26
Tallers Llobet 938 99 91 09
Mecafasa agrícola 938 99 91 91
Fusteria Jormon 938 99 97 56
Fusteria Taga 938 99 84 30
Instal·lacions Rigol
Joan Cañiz 938 99 82 78
A. Arnan instal·lacions 938 99 83 93
Obres i Construccións Salat S.L. 938 99 81 54
Obras en General Valverde 938 99 84 79
Joan Tallada
Reformes Construverd S.L. 932 56 31 48