Punt d'Informació

L'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona es materialitza mitjançant el Punt d'informació al ciutadà. L'objectiu es facilitar als ciutadans la tramitació de bona part de les gestions que necessiten fer amb l'Ajuntament així com oferir un servei d'atenció personalitzada que acompanyi el ciutadà en el seu procés particular.

La seva funció d'informar, dirigir i orientar, tot centralitzant la informació de la gestió municipal  es fa utilitzant tots els canals disponibles: presencial, telefònic i telemàtic.

 

Recursos a disposició pel canal presencial

 • Registre d'entrada de documents
 • Orientació als ciutadans en els tràmits municipals
 • Informació urbanística
 • Exposició pública del planejament general i derivat
 • Informació pública d'expedients d'activitats i obres
 • Gestió del Padró d'habitants
 • Dades estadístiques de població
 • Duplicats de rebuts de pagament de tributs i certificat   d'inexistència de deutes
 • Cens d'animals domèstics
 • Sol.licitud de concessió sobre el dret funerari
 • Gestió de sepultures de concessió municipal
 • Renúncia, nomenament i duplicat de drets funeraris
 • Recollida de notificacions, consulta del tauler d'anuncis, compulsa de documents municipals
 • Registre d'entitat ciutadana
 • Inscripció escoles, activitats municipals i formatives
 • Recepció de Queixes i Suggeriments
 • Informacions genèriques de Sant Quintí de Mediona
 • Talls de circulació i obres
 • Servei de recollida de mobles i estris domèstics a la via pública
 • Vehicles abandonats a la via pública
 • Accés, consulta i informació sobre la resta de tràmits de competència municipal


Queixes i suggeriments al Síndic de Greuges


 

Plaça de l'Esglesia, 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona - Barcelona
Telèfon: 938 99 80 28
Fax: 93 899 84 00
Adreça electrònica: st.quinti@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9h a 13h i dimecres de 5h a 8h de la tarda
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.05.2021 | 17:05