Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH)

El SIDH és un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació amb les entitats financeres per a persones o famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris del seu habitatge principal.

En síntesi, el SIDH és un servei:

  • D’acompanyament a la persona usuària.
  • De resolució extrajudicial de conflictes. No actua davant els Jutjats.
  • Públic i gratuït. Sense cap cost per les persones usuàries.
  • De proximitat. El servei es presta des dels 41 punts d’atenció habilitats a la demarcació.
  • Especialitzat. Ofereix informació i assessorament especialitzats a càrrec d’advocats seleccionats pels diferents col·legis de la demarcació i, intermediació per part dels mediadors del servei Ofideute de  l’AHC.
  • Integral i transversal per la col.laboració dels diferents serveis, ens i organismes necessaris per a la resolució de la situació.

Els ambits d'atenció ciutadania que s'ofereixen són:

  • Intermediació hipotecària. Persones propietàries que es trobin en dificultats per pagar el prèstec o crèdit hipotecari del seu habitatge o, fiadors de préstecs amb garantia hipotecària que - per impagament - estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
  • Mediació en consum. Persones consumidores per reclamació de clàusules abusives o demanda de mediació prèvia a inici d'un procediment d'execució.
  • Mediació en lloguer. Persones amb risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer on l'arrendador sigui una entitat financera o que aquesta s'hagi adjudicat en subhasta l'habitatge llogat. 

C/ Sant Pere, 3 - 08777 Vilafranca del Penedès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 180 654
Adreça electrònica: sacvilafranca@diba.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 10 a 14 hores (amb cita prèvia)
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 07.03.2021 | 17:26

Vídeo - Àudio