Centre obert

El Centre Obert és un servei municipal d’acompanyament i suport a les famílies que tenen infants de 3 a 12 anys.

Que oferim?

Servei d’atenció a les famílies

  • Orientació, assessorament i suport a pares i mares amb infants de 3  a 12 anys on parlar amb tranquil·litat  i confiança sobre la quotidianitat i l’educació emocional, social i cognitiva dels fills i filles, per millorar  el seu benestar  personal, familiar i social.
  • Un espai de relació on les famílies poden compartir dubtes, inquietuds, experiències, dificultats amb les que es poden trobar, per tal de reforçar les seves capacitats i fortaleses, afavorint unes relacions familiars saludables i enfortint les habilitats parentals.

Servei diürn d’atenció als infants:

  • Un espai per a infants de 3 a 12 anys que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l’adquisició d’aprenentatges mitjançant espais individuals, grupals, treball en xarxa i amb la comunitat. Un gran espai lúdic i d’aprenentatges amb jocs, activitats, suport i acompanyament per als infants.