Reclamació o denúncia de consum (OMIC)

Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.

Quin cost té:

gratuït

Quan es dóna resposta:

Durant tot l'any.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Pel que fa a les queixes i reclamacions:

  Cal la presentació prèvia de la queixa o reclamació a l’empresari.
  Si la persona consumidora no rep una resposta satisfactòria en el termini màxim d’un mes des que l’empresari n’ha tingut coneixement de la formulació, pot trametre el full oficial degudament emplenat al Punt d'Informació ciutadà, juntament amb fotocòpies de tota la documentació que calgui per justificar la exposició (factures, tiquets, publicitat, pressupostos, contractes, etc.)

 • Pel que fa a les denúncies:

  La persona consumidora l’ha de remetre, juntament amb la documentació i els elements de prova que escaiguin, al Punt d'Informació
  En el cas que es tracti d’una denúncia en relació amb una activitat professional subjecta al règim de col·legiació, la persona consumidora la pot remetre, juntament amb la documentació i els elements de prova que s’escaiguin, al col·legi professional en el qual estigui col·legiat l’empresari.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida al Punt d'informació de l'Ajuntament. Si ho preferiu, el personal del Punt d'informació us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 17.10.2020 | 18:22