GARANTIES. Sol·licitud de devolució de garantia d'obres

Devolució de la quantitat, en concepte de garanties davant l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica, interessada en la devolució de les garanties i fiances dipositades en les obres realitzades sota llicència urbanística.
En cas d’haver representant, caldrà acreditar la representació mitjançant la presentació de l’escriptura de poder, o per qualsevol altre mitjà admès en dret.

Cal aportar:

  • Sol·licitud de devolució de garanties d'obres

  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  • Certificació del facultatiu director que acrediti la finalització de les obres. (llicència urbanística)
  • Fotografies a color de les diferents parts de l’obra acabada, així com del vial un cop fet el treball.
  • Justificant d’abocador o centre de recollida autoritzat de la correcta gestió dels residus de l’obra.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida al Punt d'informació de l'Ajuntament. Si ho preferiu, el personal del Punt d'informació us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Punt d'Informació

Plaça de l'Esglesia, 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona - Barcelona
Telèfon: 938 99 80 28
Fax: 93 899 84 00
Adreça electrònica: st.quinti@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9h a 13h i dimecres de 5h a 8h de la tarda
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 08.11.2022 | 22:17