Nova llei estatal de Benestar Animal: com m'afecta?

Dimecres, 4 d'octubre de 2023 a les 00:00

El dijous 28 de setembre va entrar en vigor la nova Llei estatal  7/2023  per a la protecció dels drets i benestar dels animals. Coneix les obligacions que tenen, des d'ara, els propietaris.

La normativa vol garantir un tracte ètic i responsable cap als animals, establint unes normes clares i sancions per a aquells actes que atemptin contra el seu benestar.

A continuació, podeu consultar les principals novetats:

Classificació de les mascotes

A més de gossos, gats i fures, també està permès tenir altres animals, sempre que no estiguin inclosos en el següent llistat: 

 • Peixos, amfibis i artròpodes, que no un risc greu per a la integritat física o la salut de persones i animal.
 • Totes les espècies de rèptils que, en estat adult, superin els 2 kg de pes, excepte en el cas dels quelonis.
 • Tots els primats. 
 • Mamífers silvestres adults que superin els 5 kg. 
 • Espècies incloses en altres normatives sectorials en l'àmbit estatal o comunitari que impedeixin la seva tinença en captivitat. 


Cures obligatòries

 • És obligatòria l’esterilització de tots els gats i gates.
 • Els animals de companyia no poden estar sense vigilància més de tres dies consecutius. En el cas dels gossos, el termini màxim serà de 24 hores.
 • Cap animal pot estar tancat dins d’un vehicle, balcó, pati, soterrani o traster, ni exposat a la calor o el fred.
 • Queda prohibida la venda en botigues de gossos, gats i fures. Els establiments tindran un termini de 12 mesos per a adaptar-s’hi.
 • Només els criadors professionals podran dedicar-se a la cria d’animals.
 • Queda prohibit sacrificar animals de companyia als centres de protecció sense justificació, llevat que hi hagi raons de salut (caldrà l'autorització d'un veterinari).
 • Tots els animals de companyia hauran de ser vacunats obligatòriament per a protegir-los de malalties.
 • Els gats i les fures també hauran de portar xip.

Pendent d’aplicació

 • La llei preveu diverses mesures que han de ser desenvolupades en un reglament posterior. Per tant, ara no han entrat en vigor. És el cas del curs de formació i l’assegurança que hauran de tenir els propietaris de gossos.

Sancions establertes

 • Per a les infraccions lleus, que poden consistir en un advertiment o en multes que van dels 500 fins als 10.000 euros.
 • Per a les faltes greus, multes de fins a 50.000 euros.
 • Per a les infraccions molt greus, l’import  s’eleva fins a 200.000 euros.
 • La llei preveu també penes de presó en el cas de lesions o mort de l’animal. Si es produeixen lesions que no causin la mort, les penes poden anar de 3 a 12 mesos. Si l’animal mor, les penes poden anar de 6 a 18 mesos.

Us recordem que els gossos, gats i fures han d'estar inscrits al Cens Municipal d'Animals de Companyia de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, i identificats amb microxip per facilitar-ne el control, seguretat i protecció.

Més informació a l'apartat de Benestar Animal.

Darrera actualització: 05.10.2023 | 13:33