Colònies de gats ferals

Dimarts, 4 d'abril de 2023 a les 00:00

Els gats ferals que viuen al municipi estan agrupats en colònies i formen part de la fauna urbana, cal respectar la seva manera de viure i mantenir-los, sempre que sigui possible, en l’espai que ocupen.

(Art. 55.1 OM de 17 de juliol de 2012 regulada pel DL 2/2008, de 15 d’abril).

El control de les colònies consisteix en:

  • Mantenir el cens estable del nombre de gats. Aquest manteniment es realitzarà mitjançant el control de la natalitat a través de l’esterilització i la millora de les condicions de salubritat dels indrets on s’ubiquen. (Art. 55.2 OM de 17 de juliol de 2012 regulada pel DL 2/2008, de 15 d’abril).
  • Les esterilitzacions sempre es faran amb el mètode CER (captura, esterilització i alliberament) i la captura, amb la gàbia trampa.
  • Per identificar els animals esterilitzats se’ls marcarà amb un tall a l'orella (esquerra als mascles i dreta a les femelles).
  • El seu estat sanitari el revisarà sempre per un veterinari.
  • És important conèixer el nombre de colònies i el nombre d’individus, aproximat, de cada colònia.
  • Millorar la seva condició física amb una adequada nutrició, emprant sempre l’aliment adequat. Està prohibit alimentar els gats amb restes de menjar domèstic, llet, etc. perquè poden causar descomposició i problemes digestius.
  • Les cries, un cop socialitzades, es donaran en adopció.

Quines obligacions tenim amb els gats ferals?

Els gats ferals o gats de colònia, són membres d'una espècie de felí domèstic poc o gens socialitzada, la majoria no són adoptables ja que en condicions normals no viurien a gust en una llar convencional. Les seves cries es poden socialitzar i donar en adopció.

  • Són infraccions greus mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic i sanitari, de benestar i de seguretat si els comporta un risc greu per a la salut. (Art. 44.3 DL 2/2008, de 15 d’abril).
  • Està prohibit alimentar de manera general els animals a la via pública, amb excepció les persones o entitats degudament autoritzades per l’Ajuntament i que fan al manteniment de les colònies controlades en zones establertes per aquest efecte. (Art. 18 OM de 2012 regulada pel DL 2/2008). La gestió d’aquesta alimentació es farà sota la supervisió conjunta de l’Ajuntament i la Protectora SQM.
  • Treballar conjuntament, l’Ajuntament amb els voluntaris animalistes,  la Protectora SQM i el CAAD Penedès.

 

Darrera actualització: 25.04.2023 | 13:17