Què són els Fons Next Generation EU?

Dijous, 1 de setembre de 2022 a les 00:00

Els fons europeus Next Generation EU és el pla de reconstrucció econòmica pactat pels països membres de la Unió Europea, arrel de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19, que mobilitzarà mitjançant subvencions i préstecs, un volum de recursos sense precedents. 

El paquet econòmic aprovat pel Consell Europeu de 21 de juliol de 2020, comprèn dos tipus de mesures: un pressupost europeu a llarg termini reforçat per al període 2021-2027, i el Fons Next Generation-UE, amb un import econòmic total de 750.000 milions d’euros.

Els Fons Next Generation a Sant Quintí de Mediona

El Pla de dinamització comercial i impuls del comerç Km0 de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona contempla fins a 14 actuacions en matèria de sostenibilitat, urbanisme, transformació digital i del punt de venda que busquen impulsar i modernitzar el teixit comercial de Sant Quintí amb un cost total de 534.572,08 €, dels quals un 80% (427.657,67 €) està subvencionat pels fons Next Generation EU i un 20% (106.914,42 €) amb fons propis de l’Ajuntament. 

Les actuacions que es preveuen són les següents:

Millora de l’accessibilitat al nucli comercial

 • Reurbanització del carrer Joan Sardà amb una remodelació completa que contempla la renovació de la xarxa d’aigua, el soterrament de la xarxa de telecomunicacions i la pavimentació de tot el carrer en una plataforma única que permeti millorar la mobilitat.
 • Millores en les comunicacions amb la instal·lació d’una zona de Wi-fi gratuïta a tot el nucli comercial.
 • Ubicació de senyalització específica des dels principals punts d’interès cultural del municipi fins al nucli comercial.

Transformació digital i del punt de venda

 • Creació d’una pàgina web per a la promoció del teixit comercial.
 • Creació d’una APP comercial de la vila.
 • Elaboració d’un pla de màrqueting específic per impulsar el teixit comercial.
 • Creació de xarxes socials específiques i accions de publicitat.
 • Ubicació d’un tòtem digital a peu de carrer.
 • Formació en matèria de digitalització, sostenibilitat i màrqueting per als comerciants.

Sostenibilitat i compromís social

 • Instal·lació de quatre punts de recàrrega de bicicletes i patinets elèctrics
 • Instal·lació de papereres que permetin fomentar el reciclatge selectiu dels residus a l’eix comercial.
 • Adquisició d’un pack ecològic dirigit als consumidors que permeti reduir el consum dels productes d’un sol ús, com les bosses de plàstic.
 • Implantació de l’APP Wikibank.eu, una moneda social amb ‘blockchain’ que facilita la donació d’aliments als col·lectius més vulnerables.

Pla de Mesures Antifrau

L’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona compta amb un pla d’actuació i una declaració institucional contra el frau aprovat. El document, a banda d’establir els mecanismes per actuar davant qualsevol cas de frau i corrupció, també permet assegurar el bon ús dels recursos provinents de la Unió Europea i garantir que els fons Next Generation EU s’utilitzen per a les finalitats per a les quals han estat atorgats.

El Pla contempla els següents mecanismes:

 • La implementació del Pla d’Integritat, que estableix els principis i mesures que s’apliquen en matèria d’integritat i de lluita contra el frau per tal de complir amb els compromisos jurídics contra aquest tipus d’actuacions i enfortir la cultura ètica de l’organització.
 • L’establiment d’un Codi Ètic per orientar les actuacions dels servidors públics i les empreses que presten serveis al consistori i promoure una conducta basada en l’ètica i la integritat. El document s’ha elaborat tenint en compte el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya i les normes de l’Oficina Antifrau.  
 • La creació de la Bústia Ètica, que permetrà posar en coneixement del consistori les conductes susceptibles de ser contràries a als principis ètics i a les regles de conducta de la corporació, garantint la confidencialitat, l’anonimat i la protecció davant qualsevol càstig o represàlia.
 • La creació del Comitè d’Ètica, l’òrgan que garanteix l’aplicació del Pla d’Integritat i vetlla pel compliment del Codi Ètic i de conducta, la gestió de la Bústia Ètica i la supervisió i millora continua dels processos antifrau. Es tracta d’un organisme col·legiat format per personal intern que assegura la seva operativa i perfils tècnics que preservin els principis d’objectivitat, imparcialitat i independència.

Consulta els documents associats al Pla Antifrau al Portal de Transparència.

Notícies relacionades:

L’Ajuntament destinarà mig milió d’euros a la transformació del nucli comercial del municipi

Darrera actualització: 07.11.2023 | 14:47

Imatges