La Segona República

Senyor President de la República Catalana,

L’Ajuntament i el poble d’aquesta vila de San Quintin de Mediona trameten la nostra adhesió al Govern provisional de Catalunya, constituït per plebiscit popular, i declarem, que amb disciplina democràtica, complirem les ordres donades o trameses per ell o per les autoritats per ell nomenades, i el sostindrem amb la nostra confiança i amb les col·laboracions que calguessin per tal que pugui establir lliurement i amb tota cordialitat, d’acord amb els altres pobles d’Espanya, les bases de la Confederació Republicana que, per delegació de tots, aplegarà els ideals comuns de la gran fraternitat ibèrica i regirà els afers d’interès general.

Lo que tinc l’honor de comunicar a V. pels seus coneixements i efectes.

S. Quintin de Mediona 17 d’Abril de 1931

L’Alcalde President

Bartomeu Llobet

 

Darrera actualització: 14.04.2021 | 13:50