Mapa de capacitat acústica de Sant Quintí de Mediona

El mapa de capacitat acústica municipal és un instrument per a la gestió ambiental del soroll, que tenen com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la prevenció i/o millora de la qualitat acústica del territori.

El mapa assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica (alta, moderada i baixa), per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl.

El mapa de capacitat acústica s'ha d'elaborar i representar, seguint els criteris que estableix el Decret 245/2005, de 8 de novembre, modificat pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002.

 

 

 Projecte tècnic mapa de capacitat acústica    Anunci d'aprovació inicial 

Darrera actualització: 16.09.2022 | 18:38