Un POUM per al Sant Quintí d'avui

Dijous, 18 d'abril de 2024 a les 00:00

Ja pots consultar els informes finals dels tallers i l'enquesta en línia elaborada en el marc d'aquest programa de participació ciutadana.

S'han identificat les fortaleses i necessitats urbanístiques del municipi que serviran per enriquir l’avanç de POUM, un document redactat per un equip tècnic extern que inclou objectius, criteris i prioritats, i que és el pas previ a l’aprovació inicial del POUM.

Consulta els informes aquí.

Fase actual d'elaboració del POUM: redacció de l'avanç de POUM.

Construïm el model de poble que volem

El 1984 es van aprovar les Normes Subsidiàries que actuen actualment com a marc normatiu en matèria d’urbanisme a Sant Quintí. 40 anys després, el món ha canviat i les persones i les nostres necessitats, també. Per un municipi que evolucioni amb nosaltres i doni resposta a les nostres expectatives, ara és el moment de definir el model de poble que volem: amb un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que s’adeqüi a la normativa vigent, contempli la realitat actual i doni resposta als reptes de futur de la vila.

Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és el document que fixa les normes urbanístiques a cada municipi. El POUM permet ordenar el territori i establir les condicions que han de complir les edificacions noves i existents, i els usos o activitats que es poden desenvolupar en cada cas. A més, també permet planificar el creixement urbanístic de la vila. Entre d’altres, el POUM recull aspectes relacionats amb els carrers o vials, les zones verdes, els equipaments públics, els habitatges, el patrimoni arquitectònic, la mobilitat i els diferents tipus de sòl i els seus usos.

Funcions del POUM

Segons estableix la Llei d’urbanisme:

  • Dividir el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable, en funció dels objectius de desenvolupament.
  • Definir un model d'implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, amb models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori, afavoreixin la cohesió social i atenguin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional.
  • Definir l'estructura general per a l'ordenació urbanística i establir les pautes per fer-ne el seu desenvolupament amb una utilització racional del territori i el medi ambient, equilibrant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

Per què es revisa el POUM

  • La normativa actual ha quedat obsoleta (es va aprovar el 1984), cal adequar-la a la realitat actual.
  • Necessitem un marc que reflecteixi les necessitats actuals del municipi, i doni resposta a les expectatives dels seus ciutadans.
  • Cal fixar les bases per a un desenvolupament sostenible, establint el model de poble que volem.
  • És l’instrument que ens permet protegir el nostre patrimoni arqueològic, arquitectònic i ambiental.

El procés de participació ciutadana

  • S'han dut a terme dos tallers participatius per abordar el context econòmic, social i territorial del municipi. També s'ha llançat una enquesta en línia dirigida a tota la ciutadania.
  • Els tallers van comptar amb 26 i 36 participants, respectivament, i l'enquesta amb 121 respostes.
  • En els propers mesos es presentarà a la ciutadania l'avanç de POUM.

Més informació sobre el procés de participació ciutadana a la Plataforma Participa.

Darrera actualització: 18.04.2024 | 12:43