Vols col·laborar a la pròxima edició de la revista El Portal?

Dilluns, 12 de febrer de 2024 a les 00:00

Amb la voluntat d'apropar la revista municipal a la ciutadania i contribuir a fer-la més transversal, l'Ajuntament de Sant Quintí convoca un concurs d'idees per escollir propostes d'articles que es publicaran a la pròxima edició del Portal.

Resum de les bases reguladores de la convocatòria:

  • Obert a totes les persones empadronades a Sant Quintí de Mediona, nascudes a partir de l’any 2006.
  • Es convoca un concurs que té com a objecte escollir un màxim de 2 propostes de temes per a publicar a l’edició d’abril-maig del 2024 de la revista municipal El Portal.
  • Els temes proposats han d’estar clarament acotats i delimitats, i han d’estar relacionats, directament, amb un tema d’actualitat i/o amb una vinculació històrica amb Sant Quintí de Mediona.
  • Les propostes han d’abordar temes d’interès general per a la ciutadania i han d’estar tractats des d’un enfocament informatiu.

No cal presentar l’article final redactat. En aquesta fase se seleccionaran els temes, que es redactaran a posteriori.

Com t'hi pots presentar?

Les propostes hauran de presentar-se al Punt d’Informació en un SOBRE TANCAT a l’exterior del qual hi consti: un pseudònim i el text “Concurs d’idees El Portal”.

A l’interior, hi constarà la següent documentació:

1. Document amb les propostes de temes: aquest document podrà incloure entre 1 i 3 propostes d’articles. Per a cada proposta, caldrà incloure els següents apartats:

  • Títol de l’article
  • Descripció dels temes que es tractaran i les fonts que es consultaran (màxim 10 línies).

Cal tenir en compte que no cal presentar l’article final redactat, es desenvoluparà, si resulta escollit, un cop finalitzat el concurs d’idees i rebuda la comunicació sobre el veredicte emès.

2. Mostra de text: el participant presentarà una peça de text de format i temàtica lliure que hagi elaborat anteriorment (no es requereix que aquest text hagi estat publicat en cap mitjà de comunicació, revista o publicació similar). Aquesta mostra de text permetrà valorar les competències pel que fa a l’expressió escrita del candidat i no serà objecte de publicació a la revista municipal El Portal. Extensió d’1 foli DINA4.

3. Sobre petit tancat: a l’interior del qual caldrà incloure les dades personals de la persona proposant: nom, cognoms, telèfon de contacte i edat actual.

La documentació haurà d’estar redactada amb tècnica mecanogràfica per facilitar-ne la lectura i valoració.

Podeu consultar el text complet de les bases reguladores al document annex.

El termini finalitza el dilluns 19 de febrer.

 

Darrera actualització: 12.02.2024 | 14:05