S’obre una convocatòria per contractar un operari/a de neteja d'edificis municipals

Dijous, 18 de juny de 2020 a les 00:00

Es tracta d'un contracte d'obra i servei de caràcter temporal per sis mesos.

A partir d’avui divendres s’obre la convocatòria de contractació d’una persona amb la categoria d’operari/a de neteja d’edificis municipals i altres, amb caràcter laboral i temporal per sis mesos, atesa la situació, sense precedents, generada per la pandèmia com a conseqüència de la COVID-19 de la necessitat d’incrementar el servei de neteja de les diferents dependències municipals. La jornada laboral serà de 28 hores setmanals i una retribució de 1.016 EUR mensuals/bruts, més la part proporcional de pagues extres.

Els aspirants han de reunir un seguit de condicions bàsiques per ser admesos a la convòcatoria, com estar en situació d’atur i que estar inscrits al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), ser major d'edat i tenir el certificat d'escolaritat, entre d'altres.

El termini per presentar la sol·licitud comença divendres 19 de juny i finalitza el 29 del mateix mes. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud preferentment de forma telemàtica, o bé presencialment al Punt d'informació de l’Ajuntament amb l'horari especial, acompanyada de la següent documentció:

  • Currículum vitae
  • Fotocòpia del DNI
  • Document acreditatiu d’estar inscrit a l’atur (SOC)
  • Informe de vida laboral i de tota la documentació requerida en la fase de la valoració de mèrits.
  • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats (contractes, certificats de formació, cartes de recomanació d’empreses, etc)

La documentació a valorar a la fase de concurs s'ha de presentar dins del termini de presentació de sol•licituds. En cas contrari, no serà tinguda en compte pel tribunal.

Darrera actualització: 02.07.2020 | 18:43