S'obre la convocatòria per a jutge/jutgessa de Pau titular

Divendres, 11 de desembre de 2020 a les 00:00

El termini per presentar-s'hi finalitzarà el 13 de gener de 2021.

Està previst que quedi vacant el càrrec de titular del jutjat de Pau de Sant Quintí de Mediona, pel que s'obre un termini perquè les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin mitjançant una instància genèrica adjuntant el seu currículum i el DNI.

Per ser jutge o jutgessa de pau cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o mercantils).

Les funcions d’un jutge/jutgessa de pau són guàrdia i custòdia dels llibres de registre, fer actes de conciliació i mediació i judicis de faltes i cooperació amb la resta dels jutjats i tribunals. També intervé en matèria electoral, recollida de les actes de les meses electorals, i en la celebració de casaments civils. Fa de pont entre la justícia i la comunitat.

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. 
Al capdavant del jutjat de pau hi ha la jutgessa o jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament Ple i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada organitza anualment seminaris de formació per a jutges/esses de pau d'arreu del territori, per tal de donar-los la informació més actualitzada sobre les seves competències així com d'altres matèries relacionades amb l'exercici del seu càrrec.

Darrera actualització: 12.12.2020 | 18:57