Sant Quintí de Mediona inicia un curs escolar adaptat a la COVID-19

Dijous, 10 de setembre de 2020 a les 00:00

Amb un total de 404 alumnes i infants, i una ràtio mitjana global de 20 alumnes per grup, dilluns s'inicia el nou curs escolar 2020 - 21.

Sant Quintí de Mediona iniciarà aquest dilluns 14 de setembre un nou curs escolar que estarà marcat per les adaptacions que els centres i la comunitat educativa han hagut de fer amb motiu de la Covid-19. El curs arrencarà amb un total de 404 alumnes i infants entre Infantil (72), Primària (147) i Secundària (172) i alumnes de la llar d'infants (13).

L’institut escola i la llar d'infants municipal El Cigronet han pogut adaptar espais propis per tal de garantir el distanciament entre alumnes i entre grups diferents marcats pel protocol del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, amb una ràtio recomanada ajustada globalment als 20 alumnes per grup. És per aquest motiu, que la direcció de l'Institut escola ha organitzat el curs escolar amb diferents grups per intercicles. Així d'aquesta manera es garantitza la ràtio d'alumnes per aula:

  • Cicle Infantil: hi haurà 4 aules (grup classe A, B, C i D) on hi haurà infants de P3, P4 i P5 a cada aula.
  • Cicle inicial: hi haurà 3 aules (grup classe A, B i C) on a cada aula també hi haurà de forma heterogènia alumnes dels dos cursos del mateix cicle.
  • Cicle mitjà: hi haurà 3 aules (grup classe A, B i C) amb alumnes de 3r i 4t de primària
  • Cicle superior: queda igual, ja que cap classe passa dels 20 alumnes, per tant hi haurà una classe de 5è i una de 6è de primària.


L'Ajuntament ha adaptat zones a l’aire lliure per poder tenir més espai per a les classes d’educació física i per a les hores del pati, així com també s'han realitzat inversions per ampliar l’espai de vianants als accessos a l'Institut escola per organitzar les entrades i sortides dels escolars. Per altra banda, l’Ajuntament ha programat un reforç en el servei de neteja i desinfecció al centre durant l'horari lectiu i fora d'aquest durant tot el curs, com també s'han col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic i sabó a les aules.

Darrera actualització: 14.09.2020 | 11:53