Més d’un centenar de persones participen al programa de participació ciutadana sobre el POUM

Dijous, 18 d'abril de 2024 a les 00:00

Es van celebrar dos tallers pràctics amb la participació de 26 i 36 persones respectivament, i un qüestionari en línia que va recollir 121 respostes.

El programa va abordar diferents qüestions relacionades amb el context econòmic, social i territorial del municipi per tal d’identificar fortaleses i necessitats d’acord amb l’opinió ciutadana. Entre els principals reptes, hi ha la disponibilitat de més bosses d’aparcament, disposar de nous equipaments esportius i millorar l’accessibilitat i la seguretat a la via pública, a banda d’apostar per la mobilitat sostenible impulsant un Sant Quintí més amable amb el vianant i transports alternatius al vehicle com la bicicleta.

Les aportacions dels veïns i veïnes s’estan recollint a l’avanç de POUM, un document redactat per un equip tècnic que inclou objectius, criteris i prioritats, i que és el pas previ a la redacció i aprovació del POUM definitiu. Aquest treball es presentarà en els propers mesos en una sessió oberta a la ciutadania, en la que també es repassaran les conclusions del procés participatiu que han servit per a la seva redacció.

Els reptes per al Sant Quintí futur

Els resultats del programa de participació ciutadana assenyalen que els quintinencs s’inclinen per un model de creixement moderat, coherent i sostenible. Així, aposten per fòrmules com la rehabilitació d’habitatges al nucli antic i per fomentar un creixement de qualitat en altres zones. En la planificació urbanística futura, també consideren que cal donar resposta als reptes que es presenten en col·lectius com el jovent i la gent gran. Entre d’altres línies de treball, proposen l’aprofitament de la caserna de la Guàrdia Civil per construir-hi habitatges, disposar d’un espai jove equipat, ampliar els serveis del Casal o impulsar la construcció d’una residència per a la gent gran. També aposten per facilitar l’accés a l’habitatge, ampliant la disponibilitat d’habitatges en règim de lloguer social, l’habitatge públic i social de renta protegida i les cooperatives d’habitatge.

  • Millorar l’accessibilitat als equipaments

L’opinió ciutadana valora positivament els equipaments que hi ha actualment al municipi, considera que la ubicació és adequada i que estan en bon estat. Com a millores, proposa renovar les instal·lacions de la piscina i ampliar el Casal i el consultori perquè puguin oferir més serveis. També coincideix en què cal millorar l’accessibilitat i la seguretat dels equipaments, i assenyala l’opció d’agrupar els equipaments esportius en una mateixa zona. Amb relació a la possibilitat de comptar amb nous equipaments, coincideixen en què troben a faltar equipaments de caràcter social i esportius. Proposa, entre d’altres, construir pistes de pàdel o un gimnàs, disposar d’un local social per al jovent i un cementiri alternatiu per a diferents religions.

  • Més aparcament i millores a la via pública

Pel que fa a l’espai públic, la ciutadania posa l’accent en la necessitat de comptar amb més bosses d’aparcament fora del nucli antic i organitzar millor els aparcaments actuals. També opina que cal millorar l’enllumenat, la xarxa d’aigua i de clavegueram, així com l’estat de les voreres, i ubicar més bancs a l’espai públic per afavorir la disponibilitat de zones d’ombra. En aquesta línia, els participants donen importància a la disponibilitat d’espais verds per a la millora de la qualitat de vida.

La ciutadania també incideix en la importància de promoure la mobilitat a peu i en bicicleta i fomentar opcions sostenibles com el vehicle elèctric. Aposta per un nucli peatonal i per limitar l’accés de vehicles a certes zones en determinats horaris, així com aplicar mesures per reduir la velocitat dels vehicles que circulen pel municipi i afavorir la seguretat.

  • Recolzar el comerç local

Els participants consideren que el comerç, l’agricultura i la ramaderia han de ser els eixos de l’economia quintinenca incentivant, alhora, l’economia circular, el turisme i la indústria productiva. Concretament, aposten per un model basat en el comerç de proximitat i per potenciar les empreses que ofereixen serveis especialitzats. També s’inclinen per un turisme cultural i esportiu que potenciï les grutes i les Deus i la restauració. A més, destaquen que cal estimular l’agricultura mantenint la xarxa de rec en bones condicions. Amb relació al polígon, coincideix en potenciar-lo de manera equilibrada i sense afectar l’entorn natural.

  • Preservar el patrimoni

Finalment, els ciutadans consideren cabdal la protecció del patrimoni arquitectònic i natural, amb especial atenció a les construccions modernistes i de pedra seca tant singulars a Sant Quintí. El riu i les Deus s’entenen com l’element patrimonial natural que necessita més protecció, i també s’assenyala la importància de mantenir i conservar la xarxa de recs.

Els informes amb el detall dels resultats de l’enquesta en línia i dels tallers participatius presencials es pot consultar fent clic aquí.

També podeu consultar el resum gràfic de resultats a continuació.

Darrera actualització: 18.04.2024 | 12:48