L'Ajuntament inicia la campanya de neteja de terrenys

Dilluns, 9 de maig de 2022 a les 00:00

Els propietaris hauran de netejar els seus terrenys abans del 15 de juny.

L’Ajuntament inicia la campanya dirigida a tots els propietaris de terrenys i parcel·les sense edificar perque aquestes estiguin netes i en condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat i ornament abans que arribi l’estiu. És una obligació dels propietaris mantenir-los en aquestes condicions durant tot l’any, i el consistori, amb la posada en marxa de la campanya d’inspecció anual de parcel·les, s’assegura que sigui així, per preservar la seguretat de les persones, dels béns materials i personals, i evitar riscos innecessaris de plagues i perill d'incendis.

Durant aquests dies s'estan enviant cartes informatives als propietaris dels  més de 170 solars urbans sense edificar del municipi, i s'ha fixat el 15 de juny com a data límit perquè els propietaris netegin els seus terrenys. Serà llavors quan l’Ajuntament farà les inspeccions i es comprovarà si els solars estan en condicions òptimes. Si no fos així, es tramitarà l'expedient d’ordre d’execució sobre els propietaris que no compleixin amb la normativa referent al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aplicant l’ordenança fiscal núm. 28 Taxa per prestació de serveis de neteja de terrenys bruts.

Així mateix, també es recorda que l'ajuntament ofereix un servei de recollida de restes vegetals. Per gestionar correctament aquest servei és necessari trucar al Punt d'infomació (938 998 028) per concertar efectuar el pagament de la taxa i la recollida, o bé,  també les pot dur directament a la Deixalleria mancomunada de Sant Pere de Riudebitlles en horari d’obertura.

>>> BAN >>>

Darrera actualització: 24.05.2022 | 18:57