Es millorarà la seguretat a l'Eix Diagonal

Dimarts, 14 de setembre de 2021 a les 00:00

Implantarà un tercer carril i un separador central entre Vilafranca del Penedès i Capellades i desdoblarà un tram entre Capellades i Igualada.

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya iniciarà el mes que ve les obres de millora de la funcionalitat i la seguretat viària de l’Eix Diagonal en el tram entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Aquesta obra inclou actuacions valorades en 79 MEUR, amb la construcció d’un tercer carril, la instal·lació d’un separador central i el desdoblament d’un tram com a principals millores, per a facilitar els avançaments i la fluïdesa de la circulació i reduir el risc d’accidents frontals. El Govern ha autoritzat avui la modificació del contracte de concessió d’obra pública de l’Eix Diagonal (C-15 i C-37) per impulsar aquesta obra de millora.

Aquest acord dona llum verda a l’execució d’aquesta actuació, dividida en diversos projectes que s’executaran a partir del mes vinent amb els treballs previs i que compten amb un termini total de 24 mesos. Els projectes inclouen desviaments dels serveis afectats, ocupacions de drets i béns afectats i l’execució pròpiament de les obres dividides per trams. L’Eix Diagonal està format per les carreteres C-15 i C-37 i uneix Vilanova i la Geltrú amb Manresa, tot connectant el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Bages.

Aquesta infraestructura té una configuració, funcionalitat i volums de trànsit diversos, segons el tram. Dels 65 quilòmetres que té, 11 tenen dos carrils per sentit de la circulació i els 54 restants, un carril per sentit. El tram entre Vilanova i Vilafranca del Penedès, on la via compta amb una secció de dos carrils, l’Eix registra intensitats de trànsit a l’entorn dels 30.000 vehicles/dia i presenta una funcionalitat òptima.

En la resta del recorregut, d’un carril per sentit, l’eix té intensitats de trànsit variables. Així, Territori ha impulsat un conjunt d’actuacions per a millorar-ne la funcionalitat i la seguretat, adaptant-lo a les necessitats i característiques de cada tram. Entre Igualada i Manresa, on la configuració d’un carril per sentit s’adapta a la demanda de trànsit, el Departament ja va dur a terme una actuació per a reforçar la separació de fluxos, mitjançant una nova senyalització horitzontal.

El nou projecte

En el tram de 31 quilòmetres entre Vilafranca del Penedès i Igualada, amb intensitats de trànsit que oscil·len entre 13.500 i els 23.000 vehicles/dia, la Generalitat ha impulsat i aprovat un projecte que inclou la construcció d’un tercer carril i la instal·lació d’un separador físic central entre Vilafranca del Penedès i Capellades i el desdoblament d’un tram entre Capellades i l’enllaç de la Torre de Claramunt. En els trams on no és possible ampliar el nombre de carrils, es reforçarà la separació entre sentits per a guanyar en comoditat i seguretat i es milloraran els elements de seguretat viària. D’altra banda, es preveu la construcció i millora de camins laterals per a la circulació de la maquinària agrícola.

  • Vilafranca del Penedès – enllaç de Capellades: Aquest tram té una longitud de 21,5 quilòmetres. Registra un trànsit al voltant dels 15.000 vehicles diaris. Així, la solució proposada és la implantació d’un tercer carril a la carretera, de manera que quedi una secció 2+1. Aquest model és una solució òptima per a intensitats de fins a 25.000 vehicles/dia i permet ampliar els trams on es pot avançar –en aquest cas, del 20% actual a un 50%– i millorar-hi les condicions de seguretat en aquesta maniobra. Els dos sentits de la circulació estaran separats per una barrera física, de manera que s’evita el risc de patir un xoc frontal o frontolateral, que pot tenir conseqüències molt greus.

Les zones d’avançament es van distribuint alternadament amb intervals regulars i equilibradament al 50% per sentit. En concret, es disposaran sis trams d’avançament en sentit Igualada i set en sentit Vilafranca del Penedès. D’altra banda, en cas d’incidència, la calçada d’un sol carril tindrà l’amplada suficient per a permetre el creuament de dos vehicles. Aquesta solució és compatible amb un futur desdoblament de la carretera, si fos necessari.

En alguns trams on no és possible ampliar el nombre de carrils, es mantindrà la configuració actual d’un carril per sentit i es donarà un sobreample a la carretera i s’instal·larà un separador central físic.

  • Enllaç de Capellades – enllaç de la Torre de Claramunt: En aquest tram, de 5 quilòmetres de longitud, en una primera fase es mantindrà la secció d’un carril per sentit, atesa la complexitat de l’orografia i els condicionants tècnics per la línia d’FGC que discorre en aquest àmbit. Ara, es reforçarà la separació entre els sentits de la circulació mitjançant la senyalització d’una franja central vermella i dues línies blanques amb marca vial sonora i ulls de gat i amb fites.

El Departament impulsarà enguany un estudi per al desdoblament d’aquest tram en una segona fase, que també avaluarà la viabilitat d’un nou enllaç per donar accés a la Pobla de Claramunt i la millora dels enllaços de Capellades i la Torre de Claramunt.

  • Enllaç de la Torre de Claramunt – enllaç d’Igualada: Aquest tram, de 4,5 quilòmetres, registra més de 20.000 vehicles diaris i arriba a puntes de 24.000 durant l’estiu. Per adaptar aquest àmbit de l’Eix al trànsit que té actualment i al creixement previst, alhora que millorar-hi la funcionalitat i la seguretat, la solució que s’adopta és la del desdoblament per assolir dos carrils per sentit de la circulació (secció 2+2) a partir de la carretera actual.

Font: Generalitat de Catalunya

Darrera actualització: 16.09.2021 | 15:55