Convocatòria ‘Bo Lloguer Jove’ pels joves d’entre 18 i 35 anys

Dijous, 26 de de maig de 2022 a les 00:00

El poden demanar els joves que siguin titulars d’un contracte de lloguer i compleixin les condicions per sol·licitar-ho.

Properament està previst que s’obri la convocatòria per sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer per a les persones entre 18 i 35 anys. El Bo Jove de Lloguer el podran sol·licitar les persones joves que ja visquin de lloguer, compartint habitatge o en una habitació llogada, i també les persones joves que tinguin previst viure de lloguer encara que no hagin començat fer-ho. La persona sol·licitant haurà de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals.

Atès que les subvencions s’atorgaran per estricte ordre de sol·licitud i sempre que es compleixin els requisits, des del Servei Comarcal d’Habitatge s’aconsella tenir preparada la documentació i fer el tràmit per Internet. Per fer aquest tràmit telemàtic caldrà tenir un certificat digital, el certificat de titularitat d’un compte bancari, el contracte de l’habitatge o habitació i els rebuts dels pagaments (quan s’hagi iniciat el lloguer).

La següent documentació és imprescindible per la sol·licitud: 

  • DNI
  • Certificat d’empadronament.
  • Contracte de lloguer amb totes les fulles en un únic fitxer pdf.
  • Rebuts del lloguer 2022 – S’han d’escanejar tots els rebuts i/o comprovants de pagament del lloguer en un únic fitxer pdf.
  • Document SEPA – ha d’estar emplenat i segellat pel banc. També pots presentar el certificat de titularitat del compte bancari (link document SEPA).
  • Vida laboral (link com obtenir l’informe de vida laboral via SMS). On acrediti l’alta de 3 mesos dins dels 6 abans de presentar la sol·licitud. O bé, que estarà 6 mesos d’alta quan presenta la sol·licitud.

Acreditació  font regular d’ingressos:

  • -Declaració de renda IRPF any 2020.
  • -Si el jove ha començat a treballar l’any 2021, certificat d’imputacions
  • -Si el jove ha començat a treballar l’any 2022, presentació de nómines i/o contracte de treball i/o certificat empresa. Acreditant que treballa o treballarà 6 mesos. 

És important que els documents siguin en pdf escanejat o descarregat, ja que no es podran adjuntar fotografies dels documents en paper.

On tramitar-ho? Es recomana el tràmit telemàtic a través de la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Es molt important que disposeu de l’IDCAT MÒBIL per poder demanar l’ajut telemàticament. Les sol·licituds s’atorgaran per ordre d’entrada i aquest mitjà us permet fer-ho a qualsevol hora del dia (Com obtenir l’idCATMòbil).

L’import d’aquestes subvencions podrà ser de fins a 250 euros mensuals (amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió) i es concediran per 2 anys. Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció totes les persones convivents titulars del contracte que compleixin els requisits de la convocatòria. Si hi ha més d’una persona beneficiària en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió (en aquest cas es minorarà la subvenció en la proporció corresponent). Els import rebuts pel Bo Jove de Lloguer s’hauran de declarar a la renda de l’any següent.

Tota la informació referent al Bo Jove de Lloguer es pot trobar a la pàgina d’inici de la web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (www.ccapenedes.cat), a l’apartat Destaquem/Ajuts d’Habitatge. Les persones que necessitin aclarir algun dubte poden telefonar al Servei Comarcal d’Habitatge (Tel. 93 890 00 00, escollint l’opció “Habitatge” del menú).

La convocatòria està pendent d'obrir. Podeu trobar més informació sobre aquest ajut a la web de l'Agència de l'Habitatge.

Tambè podeu accedir a les Preguntes freqüents sobre el Bo Lloguer Jove.

Darrera actualització: 26.05.2022 | 14:59