Comença el procés de participació ciutadana per avançar en la definició del POUM del municipi

Dilluns, 13 de novembre de 2023 a les 00:00

S'ha celebrat una sessió informativa que continuarà, durant el mes de novembre, amb dos tallers pràctics oberts a la ciutadania on s’abordaran diferents qüestions relacionades amb el context econòmic, social i territorial del municipi.

Un nou POUM, després de 40 anys

El POUM és l’instrument que fixa les normes urbanístiques a cada municipi, permet ordenar el territori, establir les condicions que han de complir les edificacions noves i existents, i els usos o activitats que es poden desenvolupar en cada cas. A més, també permet planificar el creixement de la vila, promovent un desenvolupament sostenible. Entre d’altres, recull aspectes relacionats amb les zones verdes, els carrers o vials, els equipaments, els habitatges, el patrimoni arquitectònic, la mobilitat i els tipus de sòl i els seus usos.

“A Sant Quintí, les Normes Subsidiàries que actuen com a marc normatiu en matèria d’urbanisme es van aprovar el 1984; 40 anys després, el món ha canviat i les persones i les nostres necessitats també, per això necessitem un POUM que s’adeqüi a les normatives vigents, contempli la realitat actual i permeti fixar les bases per al   desenvolupament futur de la vila” explica Bernat Catasús, alcalde de Sant Quintí de Mediona i regidor d’Urbanisme i Participació Ciutadana.

Els reptes de la vila

Entre d’altres, l’aprovació d’un POUM a Sant Quintí permetrà protegir i potenciar el patrimoni arquitectònic i històric de la vila, representat per edificis com El Jardí, la casa Weyler o la rectoria vella i altres elements estructurals del nucli antic. També permetrà completar la urbanització de carrers o vials ubicats en punts com Matàssens, La Creueta o la zona de la Moreneta, i millorar la connexió amb barris com La Soleia. A més, serà un instrument per protegir i regular zones de gran riquesa paisatgística, com l’entorn de Les Deus, i per incidir en altres qüestions com les polítiques d’habitatge social i d’habitatge públic a la vila.

El programa de participació ciutadana té com a objectiu recollir les aportacions ciutadanes per enriquir l’avanç de POUM, un document redactat per un equip tècnic que inclou objectius, criteris i prioritats, i que és el pas previ a la redacció i aprovació del POUM definitiu. “El POUM ens permetrà construir un municipi més amable i serà una eina per afrontar problemes com la mobilitat interna i l’aparcament, i protegir i potenciar el nostre patrimoni arquitectònic i natural. Per això recollirem les aportacions sobre diferents qüestions com la sostenibilitat, els equipaments, la mobilitat, entre d’altres”, afegeix Catasús.

El programa de participació ciutadana

L’Ajuntament de Sant Quintí ha habilitat un apartat a través de la plataforma de participació ciutadana Decidim (participa311-santquintiparticipa.diba.cat) amb tota la informació del procés participatiu. Els tallers participatius se celebraran el dijous 23 i 30 de novembre a les 18.30 h a la Sala Polivalent El Jardí amb inscripció prèvia. Els ciutadans que no hi puguin assistir presencialment, també podran contestar l’enquesta en línia fins al 30 de novembre.

Darrera actualització: 13.11.2023 | 10:35

Imatges