Ban de l’alcaldia amb les mesures que afecten al consum d’aigua per fer front a la sequera

Dimarts, 2 d'agost de 2022 a les 00:00

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha decretat l’estat d’alerta a la zona Anoia Gaià, a la qual pertanyem, per l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i d’altes temperatures. Per això, l'alcaldia, per indicació de l'ACA i tal com s’està procedint en diferents municipis, ha publicat un BAN amb les mesures que cal aplicar per a la gestió i limitació del consum d’aigua, tant a nivell públic com privat.

Aquestes restriccions afecten, entre d’altres, el consum domèstic, el reg de jardins i zones verdes, la neteja de vehicles, carrers i façanes o l’ús d’aigua en granges:

  • El reg dels jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se en horari de menor insolació (de 20h a 8h).
  • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estàtic de l’aigua.
  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar brutícia.
  • Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
  • L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda eliminat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

La utilització d’aigua de piscines queda limitada al reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, el primer ompliment de piscines de nova construcció i en centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

  1. Neteja en Establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
  2. Fora dels Establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
  3. També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i la salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport i menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

Addicionalment, el Pla recull un seguit de percentatges de reducció respecte el consum en normalitat per a diferents tipologies que també afecten a tots els usuaris de la zona Anoia Gaià i que es concreten de la següent manera:

Gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.

Darrera actualització: 02.08.2022 | 13:42