Aprovades les ordenances pel 2024, amb increments moderats d'algunes taxes per equilibrar el pressupost i mantenir la quantitat i la qualitat de serveis a la vila

Diumenge, 29 d'octubre de 2023 a les 00:00

En total, s’han modificat 17 taxes que s’han votat, individualment, pels grups municipals del consistori -Impulsem Sant Quintí, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el Partit Popular (PP)-.

L’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha aprovat en sessió plenària la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2024, amb increments moderats d’algunes taxes per mantenir l’equilibri entre despeses i ingressos de cara al pressupost per al proper exercici, i mantenir quantitat i qualitat dels serveis que s’ofereixen a la vila. En total, s’han modificat 17 taxes que s’han votat, individualment, pels grups municipals del consistori -Impulsem Sant Quintí, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el Partit Popular (PP)-.

“Les modificacions proposades busquen fer front a l’encariment generalitzat que s’ha produït en el cost de serveis com la llum i el gas, sense reduir els serveis que s’ofereixen als ciutadans, i sense afectar a la capacitat inversora de la Corporació” ha explicat Bernat Catasús, alcalde de Sant Quintí de Mediona i membre d’Impulsem Sant Quintí. “Sabem que pujar els impostos no és una mesura popular, però és una acció valenta que es pren amb la voluntat de poder quadrar el pressupost municipal per al 2024. Les modificacions aprovades incorporen petits increments necessaris per preservar l’equilibri dels serveis municipals i cobrir les despeses corrents, amb un impacte mínim per a les famílies”, ha afegit Catasús.

Es modifiquen un total de 17 taxes

Els grups municipals han votat a favor, per unanimitat, de modificar un total de 8 taxes:
La taxa per a la retirada de vehicles abandonats i la taxa per a l’expedició de documents administratius, que s’actualitzen d’acord amb el costos actuals del servei, la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció i runes, entre d’altres; la taxa per a la ubicació de parades, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic; la taxa per a l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic; la taxa per a l’obtenció de la llicència de primera utilització o ocupació parcial d’edificis i la taxa per a la prestació de serveis de neteja de terrenys bruts. Els grups també han votat a favor de la modificació de la taxa per a la prestació de serveis en cementiris, amb la voluntat de poder impulsar un manteniment adequat de la instal·lació i  impulsar millores en aquest equipament.

El grup d’Impulsem Sant Quintí i el Partit Popular han votat a favor, per la seva banda, de la modificació de 7 taxes addicionals, mentre que ERC hi ha votat en contra. Concretament, la modificació de l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa pel servei de clavegueram, la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública (que afecta als guals), la taxa per a la prestació dels serveis de l’Escola Bressol, la taxa per a la participació en programes esportius, que repercuteix en l’Escola Esportiva Municipal, i la taxa per a la utilització privativa d’equipaments culturals, cívics i educatius municipals. “En tots els casos els ajustos o increments són lleus i permeten equilibrar ingressos i despeses”, matisa Catasús.

D’altra banda, la modificació de la taxa de residus, que passa de 150€ anuals a 155€ pels habitatges, s’ha aprovat amb els vots a favor d’Impulsem Sant Quintí i l’abstenció d’ ERC, mentre que el Partit Popular hi ha votat en contra. “Aquest lleu increment respon a la necessitat d’adequar més la taxa al cost del servei, cal tenir en compte que, igualment, no s’arriba a cobrir del tot amb el que es recapta amb la taxa. Si fem la comparativa amb altres municipis del voltant, la nostra taxa continua sent baixa”, ha matisat Catasús. També es modifiquen substancialment per als bancs, oficines i habitatges d’ús turístic. Pel que fa a la recollida de restes de poda, s’incrementa el nombre de sacs gratuïts de poda que s’ofereixen per domicili, concretament, es passa de 6 a 12 sacs anualment, a partir del 13è caldrà pagar 30€ per sac.

Es mantenen bona part de les bonificacions actuals

A partir del 2024 entrarà en vigor una bonificació del 90% del servei en la tarifa individual o els abonaments de la piscina per a les persones amb un grau de diversitat funcional superior al 33%. Hi han votat a favor els regidors d’Impulsem Sant Quintí i el Partit Popular, mentre que ERC s’ha abstingut. Respecte a les bonificacions vigents, es mantenen les actuals, i es modifiquen, únicament, les que s’inclouen a l’impost  sobre vehicles de tracció mecànica, que estableix una bonificació del 80% per als vehicles històrics (abans era del 50%) i una bonificació del 25% per als vehicles híbrids (abans era del 75%).

Darrera actualització: 30.10.2023 | 14:56