Aprovades les ordenances pel 2023, que incentiven la sostenibilitat i l'equitat a la vila

Dijous, 3 de novembre de 2022 a les 00:00

L’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha aprovat en sessió plenària la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2023, que incentiven la sostenibilitat i l’equitat a través de bonificacions a les quals es poden acollir els ciutadans.

Aquestes bonificacions afavoreixen, entre d’altres, la mobilitat sostenible, el reciclatge i la millora de les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb diversitat funcional. El consistori també ha aprovat la modificació de les taxes que afecten als de residus municipals, les llicències en matèria d’urbanisme i la retirada de vehicles abandonats. Aquests canvis s’han ratificat amb 8 vots a favor d’ERC i l’Alternativa MESQM, mentre que Junts per Sant Quintí s’hi ha posicionat en contra amb 3 vots.

Incentius per a la mobilitat sostenible i el reciclatge

En matèria de mobilitat sostenible, els ciutadans de Sant Quintí de Mediona podran optar a una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor de les construccions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, una mesura amb la que l’Ajuntament vol aportar un incentiu per impulsar la mobilitat sostenible a la vila. 

En aquesta línia, i en l’àmbit mediambiental,  també s’ha aprovat una bonificació del 10% sobre la taxa municipal de residus per als usuaris que acreditin que fan un ús habitual de la deixalleria mancomunada de Sant Pere de Riudebitlles -caldrà acreditar un ús mínim de 8 vegades en l’últim any-. A més, ha establert una reducció del 10% de la quota tributària de la taxa de recollida d’escombraries per als usuaris que autogestionin la brossa orgànica a través de sistemes d’autocompostatge. Cal puntualitzar, però, que aquestes dues últimes bonificacions no són acumulables, seguint el que s’estableix a la legislació vigent.

També en matèria de residus, pel que fa a la recollida de poda, el consistori facilitarà la prestació de serveis de neteja de terrenys amb una mesura que estableix que els primers 6 sacs per domicili a l’any seran gratuïts -caldrà abonar 5€ per sac a partir del 7è sac-.

Millora de l’habitabilitat de les persones amb diversitat funcional

Respecte a l’equitat, l’Ajuntament ha modificat la bonificació de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb diversitat funcional. Aquesta bonificació passarà del 50% al 90% per tal d’afavorir la millora de la qualitat de vida d’un col·lectiu de ciutadans que, en bona part, continua experimentant dificultats i limitacions en diferents parcel·les de la seva vida quotidiana.

Modificacions en les taxes municipals per al proper exercici

D’altra banda, també s’han aprovat modificacions que afecten diferents taxes. Pel que fa a la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals s’estableix en 150€, el que suposa un increment anual de 18,75€. La taxa augmenta pel canvi al sistema Porta a porta de dues a quatre fraccions, que ha suposat un increment en el cost del servei. A més, també es veu afectada per l’encariment del preu per tona del rebuig que entra a l’abocador, un cànon que fixa l’Agència Catalana de Residus i que ara costa cinc cops més que fa una dècada -El 2010 era de 10€ i el 2022 és de 59,1€-.

La disminució de la fracció rebuig, clau

Els increments dels preus de la tona de brossa que es duu als abocadors es fan per fomentar una gestió conscient i responsable dels residus en un moment en què els abocadors catalans estan al límit de la seva capacitat. Aquesta fita va en línia amb les campanyes d’educació ambiental per a la ciutadania, que es dirigeixen, en bona part, a disminuir la generació de residus i més específicament en la fracció rebuig.

Per això, les mesures de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona contemplen bonificacions en matèria mediambiental per oferir incentius als usuaris que contribueixin al reciclatge i la sostenibilitat. El model Porta a porta també va en aquesta línia, essent l’únic sistema que ha demostrat més eficiència, tant en la reducció com en la separació dels residus, a Sant Quintí el 2021 es va assolir el 64% de reciclatge amb la recollida de dues fraccions.

Evolució de la taxa d’escombraries a Sant Quintí de Mediona

Pel que fa a l’evolució de la taxa d’escombraries, l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona va rebaixar-la un 5% -fins als 125€- el 2015, després del primer període d’implementació del sistema de recollida porta a porta en dues fraccions al municipi, que es va iniciar el 2011. La quota es va mantenir fins el 2020, quan es va tornar a incrementar en un 5% -fins als 131,25€- a causa de l’encariment del preu per tona de brossa que es porta a l'abocador. Pel que fa a la gestió de les aportacions que fan els ciutadans en matèria d’escombraries, al municipi cobreixen el 75% del servei, mentre que 25% restant els aporta l’Ajuntament amb fons propis, l’ús de la deixalleria mancomunada de Sant Pere de Riudebitlles no suposa cap cost extra per als ciutadans.

Les taxes que afecten les llicències d’urbanisme i vehicles abandonats

En referència a la resta de taxes, el consistori també ha modificat la tarifa mínima relacionada amb la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, que s’estableix en 50€ -fins ara era de 38€-, una modificació ve acompanyada de la contractació d’un arquitecte que s’ha sumat a l’equip tècnic de l’Ajuntament recentment i que permetrà agilitzar la gestió de sol·licituds i tràmits en la matèria. Finalment, també s’ha aprovat una tarifa pels vehicles que es portin al dipòsit de 13€ per dia, un import que haurà d’abonar el propietari en qüestió. La voluntat és reduir els problemes relacionats amb els vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública i millorar la convivència ciutadana.

L’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha elaborat un dossier informatiu a disposició dels ciutadans, empreses i actors vinculats al municipi que pretén facilitar la comprensió dels canvis aprovats en les Ordenances Fiscals, amb el compromís de transparència i servei públic inherent al consistori. El document està disponible al web de l’Ajuntament, santquintimediona.cat i obert a l’aclariment dels dubtes que puguin sorgir als ciutadans.

Darrera actualització: 03.11.2022 | 19:08