Aposta per un model més eficient, social i sostenible per al manteniment de la jardineria al municipi

Dilluns, 3 de d’abril de 2023 a les 00:00

Els serveis de jardineria i manteniment de les zones verdes de Sant Quintí de Mediona estaran a càrrec de dues noves empreses, amb un pressupost total de 51.541,52€* cada any, durant dos anys. 

El servei s’iniciarà a finals d’abril i l’executaran CET Nou Verd i Nou Set Empresa d’Inserció, que es constituiran com a UTE; i el Taller Àuria, totes són cooperatives de treball que operen com a SCCL. L’objectiu és millorar l’estat general dels parcs i jardins de la vila, apostant per un model més eficient, social i sostenible.

“Els parcs i jardins tenen una funció molt important tant pel que fa a la disponibilitat de zones verdes i biodiverses com a la cohesió ciutadana, essent espais de trobada i d’oci que donen vida al municipi. Amb aquesta adjudicació volem fer un salt qualitatiu en el manteniment i millora d’aquestes àrees, en benefici de tots els ciutadans” explica Pol Pagès, alcalde de Sant Quintí de Mediona.

El servei s’encarregarà de les tasques de conservació, neteja i manteniment dels espais verds, així com del manteniment i gestió de la xarxa de reg de Sant Quintí. L’adjudicació s’ha dividit en dos lots, el primer correspon als serveis de manteniment i jardineria i serà a càrrec de CET Nou Verd SCCL i Nou Set Empresa d’Inserció SCCL, que es constituiran en UTE per a l’execució d’aquest contracte per un import total de 74.158,48€*. El segon, fa referència a les tasques de poda i la recollida de restes vegetals, i s’ha adjudicat a Taller Àuria SCCL, per un import total de 26.924,56€*. El contracte té una durada de dos anys i es podran fer fins a un màxim de dues pròrrogues anuals.

Compromís social i mediambiental

L’adjudicació s’ha fet a través d’un procediment obert i s’han tingut en compte criteris econòmics i tècnics, entre els quals hi ha requisits específics pel que fa al compromís social i mediambiental de les empreses que donen servei com la utilització de vehicles ecològics per a les tasques assignades,  la disponibilitat de sistemes de gestió ambiental i sistemes d’autocontrol de qualitat del servei prestat, certificacions en matèria de riscos laborals o figurar com a empresa d’inserció, a banda de la valoració específica de la proposta presentada.

“Les empreses que entren a donar servei a partir d’aquest mes d’abril són cooperatives que fomenten la inserció laboral i la igualtat d’oportunitats sobre la base d’un model operatiu responsable, tant a nivell mediambiental com social”, afegeix Pagès.

El Grup Àuria està format per un conjunt d’entitats que treballen per garantir l’autonomia, la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones que en formen part. És referent en economia social i les entitats que el formen donen suport a persones amb risc d’exclusió social o vulnerabilitat. Per la seva banda, Nou Verd és una cooperativa d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que té com a objectiu promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat, amb especial atenció a les persones amb malalties mentals. Finalment, Nou Set treballa per oferir oportunitats a les persones en risc d’exclusió sociolaboral a partir d’un acompanyament personalitzat que es basa en la formació i l’acompanyament.

Fins ara, el servei de manteniment de zones verdes s’havia fet amb recursos propis de l’Ajuntament o empreses externes contractades per a l’execució de tasques puntuals. Així, l’adjudicació permet centralitzar aquestes tasques, millorant l’eficiència en la gestió del manteniment dels parcs i jardins i del reg del municipi.

Darrera actualització: 03.04.2023 | 18:25