Ajuts per al pagament del lloguer 2021

Dimarts, 4 de de maig de 2021 a les 00:00

Els ajuts per al pagament del lloguer que ha convocat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es poden tramitar electrònicament.

En tots els casos, cal que l’habitatge llogat sigui l’habitatge habitual i que la persona sol·licitant de l’ajut sigui el titular del contracte de lloguer, els ingressos de la unitat familiar no poden superar els establerts a les bases de cada convocatòria i cal tenir el lloguer domiciliat en una entitat bancària.

L’import dels ajuts és un percentatge fix sobre l’import de la renda de lloguer anual, i es calcula sobretot en funció dels ingressos i del nombre de membres de la unitat familiar.

El termini de sol·licitud per a la convocatòria ordinària i la convocatòria específica per a persones grans és el 4 de juny de 2021. No hi ha termini de sol·licitud per als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID.

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment de manera telemàtica i requereixen disposar d’un certificat digital (idCAT).

La convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer per contribuir a minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID, preveu dues modalitats: els ajuts per al pagament total o parcial de la renda de lloguer i els ajuts per a la cancel·lació total o parcials dels ajuts transitoris de finançament.

Web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Darrera actualització: 03.05.2021 | 17:19