Actualitzada la cartografia topogràfica urbana escala 1:1.000 de Sant Quintí de Mediona

Dijous, 20 de de gener de 2022 a les 00:00

La Diputació de Barcelona ha actualitzat la cartografia topogràfica digital escala 1:1000 del municipi de Sant Quintí de Mediona. Aquesta eina facilita els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques.

Els treballs cartogràfics inclouen un total de 314 hectàrees del municipi i recullen el sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística i la gestió del seu àmbit territorial.

La nova cartografia ha estat realitzada a partir de la fotointerpretació de fotografies aèries mitjançant tècniques fotogramètriques i del treball de camp, i segons el Plec d’especificacions tècniques aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.  

La documentació inclou arxius amb els fitxers digitals dels elements cartografiats en els formats Microstation, Autocad, Shapefile i PDF vectorial georeferenciat amb aplicacions CAD. A partir d’aquesta informació s’han generat productes derivats d’ús territorial com són els models digitals de terreny i de superfícies, el model d’ombres, el model de pendents i de zones amb un pendent de més del 20%.

La cartografia topogràfica urbana digital escala 1:1.000 és una eina essencial per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques, i s’utilitza com a base de les cartografies temàtiques com ara el planejament urbanístic, xarxes de serveis, la cartografia de cadastre i equipaments. Aquesta informació està disponible en accés públic i gratuït a través del servei en línia de descàrregues de la IDEBarcelona.

Font: Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 22.01.2022 | 20:13