BAN - Prevenció d'incendis forestals

Dilluns, 22 d'abril de 2024 a les 00:00

Mesures fins al 15 d'octubre

Mesures de prevenció d’incendis forestals que estaran vigents fins el 15 d´octubre de 2024, i que afecten a tots els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta.

Queda PROHIBIT:

 • Encendre foc per a qualsevol activitat, independentment de la seva finalitat.

Especialment no es podrà: · Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitament forestals, agrícoles o de jardineria. ·
Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, i sempre dins de les àrees recreatives i d’acampada i en
parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataespurnes. · Fer
foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.

Condicions barbacoes amb mataespurnes:

 • El foc ha d’estar entre tres parets i un sostre amb xemeneia i mataespurnes.
 • Les barbacoes han de ser d’obra, han de tenir mataespurnes de quadrícula o pas de malla de màxim 4 mm perquèno deixin sortir guspires.
 • El mataespurnes ha de cobrir tota la superfície de la sortida de fums i ha d’estar en bon estat.
 • El foc ha d’estar a una alçada mínima de 70 cm del terra.
 • Les barbacoes tindran unes dimensions màximes en planta de 1,5 x 1,5 metres i una alçada màxima d’1,80 metres,
 • més l’alçada de la xemeneia.
 • El foc i les brases s’han d’apagar amb aigua. Les cendres no es poden tirar en terreny forestal.
 • La sortida de fums ha d’estar com a mínim a 3 metres de vegetació seca, es pot dispensar d’aquesta obligació l’arbrat
 • aïllat que s’usi per fer ombra i la capçada no tingui contacte amb la sortida de fums.
 • La barbacoa ha d’estar en llocs completament lliures de vegetació seca en un radi no inferior a 3’5 metres i es
 • recomanable tenir un radi pavimentat al seu voltant de mínim 1,5 metres.
 • Les barbacoes de les parcel·les perimetrals han d’estar allunyades de terreny forestal, amb un mínim de 5 metres.
 •  Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser
 • causa d’inici o propagació d’un foc.
 • Llençar coets, globus, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc.
 • Utilitzar bufadors o similars en terrenys forestals.

* S’informa que, no obstant la prohibició anterior, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural podrà atorgar autoritzacions, d’acord amb el que estableix el capítol 4 del Decret 64/1995, en casos excepcionals, com ara per a la realització de focs per a tasques agrícoles o forestals. Les autoritzacions s’hauran de sol·licitar a l’Ajuntament, a les oficines del cos d’Agents Rurals, al Consell Comarcal o a l’oficina comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i seran atorgades, si així s’escau, per la Generalitat de Catalunya, previ informe favorable de l’Ajuntament corresponent.

Així mateix es FA AVINENT a tots els propietaris de parcel·les que han de complir amb l´obligació de mantenir el seu terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida, i neta de vegetació seca i morta durant l´època de màxim risc d´incendi, així com de qualsevol tipus de residus vegetal o d´una altra mena que pugui afavorir la propagació del foc. L´incompliment d´aquesta norma serà objecte de sancions econòmiques.

S'informa a la ciutadania a través d'un BAN d'alcaldia.

Darrera actualització: 22.04.2024 | 13:55