Ple extraordinari

Dimecres, 3 de novembre de 2021 de 20.00 h a 22.00 h

Ordre del dia 

1. Aprovació, si escau, de l’inici del procés d’agermanament entre els pobles de Sant Quintí de Mediona i Deià (Mallorca)

2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de les obres “Projecte d’urbanització de l’Avinguda Catalunya, 2ona fase”, de Sant Quintí de Mediona.

3. Aprovació, si s’escau, del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’execució d’actuacions del projecte anomenat “Compromís pel riu inclusiu per al desenvolupament sostenible del territori mitjançant l’empoderament de les persones amb risc d’exclusió social”.

4. Aprovació, si s’escau, proposta de ratificació de la delegació del servei de la recollida i gestió dels residus tèxtils municipals i l’elaboració del pla de desplegament de la recollida selectiva tèxtil, actualment efectuat per l’entitat Roba Amiga, a favor de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

5. Aprovació, si s’escau, proposta de ratificació de la delegació del Servei de la recollida, transport i gestió del residu de l’oli vegetal usat municipal i l’elaboració del pla de desplegament de la recollida selectiva i de subrogació en el conveni subscrit amb l’empresa CET NOU VERD SCCL a favor de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

6. Aprovació provisional, si s’escau, proposta de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals per a l’exercici 2022 i següents.

7. Moció que presenta el grup municipals d’ERC, per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

8. Moció que presenta el grup municipal d’ERC, en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l’impost de la plusvàlua municipal.

9. Moció que presenta el grup Junts per Sant Quintí, per a la implantació d’una aplicació mòbil per millorar la transparència municipal i la resolució de les incidències.

Adreça:

Sala de plens de l'Ajuntament

Darrera actualització: 03.11.2021 | 12:21