Ple extraordinari

Dimecres, 18 de de maig de 2022 de 20.00 h a 22.00 h

 

➡️ Ordre del dia:

✅ Aprovació, si escau, de l’Ordenança fiscal per a l'establiment d'una taxa en concepte de drets de participació en processos selectius de personal de la Corporació.

✅ Aprovació, si s’escau, del Pla antifrau, declaració institucional, codi ètic, bústia ètic i creació del Comitè ètic de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.

✅ Acord de resposta a les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de la plantilla del personal de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona per a l’any 2022.

✅ Resolució d’al·legacions i recurs de reposició presentat per F.C. en relació a l’aprovació de la modificació puntual de la relació de llocs de treball.

✅ Resolució d’al·legacions i recurs de reposició presentat per V.C. en relació a l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball.

Darrera actualització: 18.05.2022 | 08:52