Ple ordinari

Dimecres, 30 de de juny de 2021 de 20.30 h a 23.00 h

Ordre del dia:

 1. Aprovar, si s'escau, l'acta de la sessió plenària celebrada el dia 24 de març de 2021
 2. Pressa de possessió de la regidora del grup municipal JxSQM
 3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
 4. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local del 31 de març fins dia 26 de maig de 2021, ambdues incloses.
 5. Proposta de nomenament del Jutge/essa de Pau substitut
 6. Donar compte del decret d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020.
 7. Aprovació inicial, si s'escau, de la modificació núm. 3 del Pressupost General de l'exercici 2021.
 8. Aprovació provisional, si s'escau, de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 13 - Taxa per a la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en estalbiments municipals-.
 9. Aprovació definitiva, si s'escau, de la nomenclatura i números de policia del Polígon Industrial Fogars - Els Vinyets I i II.
 10. Moció que presenta el Grup municipal d'ERC-AM per un tracte institucional i bancari humanitzat.
 11. Moció que presenta el Grup municipal d'ERC-AM per la inclusió del Míldiu en la cobertura de les assegurances agràries.
 12. Moció que presenta el Grup municipal L'Alternativa (MES-CUP) per un permís retribuït de cicles, menstruació i climateri.
 13. Moció que presenta el Grup municipal L'Alternativa (MES-CUP) en rebuig als projectes de centrals fotovoltaiques previstos al municipi de Sant Quintí de Mediona i al Penedès.
 14. Informació d'Alcaldia.
 15. Precs i preguntes.

Casal Municipal de la Gent Gran Joan Amades

Lleida, 6 - 08777 Sant Quint� de Mediona - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 826 45 26
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 30.06.2021 | 08:02