Taller canal electrònic empreses i entitats

Dimarts, 4 de maig de 2021 de 10.00 h a 12.00 h

Promoció de l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre els col·lectius obligats

 • Descripció: 

  La llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, recull el dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

  Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no.
  Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsovol tràmit d'un procediment administratiu:
  Les persones jurídiques
  Les entitats sense personalitat jurídica.
  Els professionals que requereixen la col·legiació obligatòria.
  Els qui representin a un interessat obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

 • Informació sobre la inscripció: 

  Per tal de promoure l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació digital entre les petites i mitjanes empreses desde la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia es promouen aquests tallers amb caràcter grautit per a les empreses i entitats interessades.

  A qui va dirigit: 

  Col·lectius obligats, petita i mitjana empresa, associacions i entitats sense finalitat de lucre, gestories i col·lectius professinals o socials.

  Requisits dels inscrits: 

  Els assistents han de dur de manera necessària el seu DNI, la seva targeta sanitària i un telèfon intel·ligent. També és imprescindible que tinguin un correu electrònic actiu.

  Formulari d'inscripció


Continguts

PROMOURE L'ÚS DEL CANAL DIGITAL I DELS MITJANS D'IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA ENTRE ELS COL·LECTIUS OBLIGATS

   

Objectius:

l'objectiu és realitzar tallers pràctics que assegurin que els col·lectius coneguin i utilitzin el canal digital. Per asseguar aquest objectiu els tallers volem que estiguin alineats amb els següents objectius: 

 • Promoure l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre els col·lectius obligats.
 • Ajudar a la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrònica.
 • Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial (FUE)
 • Ajudar a les associacions i entitats sense finalitat de lucre en la tramitació i justificació de subvencions.
 • Ajudar a les gestories en la seva relació amb l'administració.
 • Ajudar a col·lectius professionals o socials concrets en la seva relació amb l'administració.
 • Donar a conèixer de forma pràctica el dret d'accés a la informació pública.

Dinàmica formativa: 

- Treballar amb els assistents en els sistemes d'identificació i signatura al seu abast ( ceritifcat idCAT, o en tot cas idCATmòbil) 

- Què és i com trobar un catàleg de tràmits en una Seu electrònica d'una administració, i es realitza un cas pràctic de presentació d'una instància amb e-TRAM.

- Es farà un cas pràctic de com recollir una notificació electrònica a la bústia d'eNotum.

- Es treballarà de forma pràctica en fer una presentació de factures per eFACT i FACE, aquesta activitat dirigida principalment per entitats i comerciants, amb la intenció que també arribin a conèixer l'ús del B2Brouter.

- Es donarà formació per a l'ús del servei REPRESENTA proveït pel Consorci AOC, i també sobre la FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE)

- Es resoldran situacions fictícies amb els assistents a través de la plataforma KAHOOT amb l'objectiu de comprovar que s'ha entès bé el contingut de la formació, i simultàniament obtenir indicadors de satisfacció dels assistents sobre la sessió realitzada.

- Els darrers 30 minuts es farà un otrn de preguntes obertes per resoldre dubtes.

Adreça:

Taller online. Nexes. Innovació, emprenadors i empreses. Sant Sadurní d'Anoia

Darrera actualització: 17.04.2021 | 17:37