Ple ordinari

Dimecres, 24 de de març de 2021 de 20.30 h a 21.30 h

Punts de l'ordre del dia:

 • Aprovació, si s'escau, les actes de les sessions plenàries celebrades en data 7 d'octubre, 11 de novembre, 23 de desembre de 2020 i 20 de gener de 2021, respectivament.
 • Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
 • Donar compte de les actes de Junta de Govern Local, del dia 2 de desembre de 2020 fins el dia 24 de febrer de 2021, ambdós incloses.
 • Proposta de nomenament del Jutge/essa de Pau titular.
 • Ratificació, si s'escau, de l'acord de Junta de Govern Local en relació a l'adequació de retribucions any 2021 del personal funcionari i laboral.
 • Aprovació, si s'escau, de l'addenda d'actualització del conveni ASGEL - Assistència en la gestió econòmica local - amb la Diputació de Barcelona.
 • Aprovació inicial, si s'escau, del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable de Sant Quintí de Mediona.
 • Aprovació inicial, si s'escau, de la nomenclatura i númeració de policia del Polígon Industrial Fogars - Els Vinyets I i II.
 • Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores per a lconcessió d'ajuts escolars en forma de beques individuals, en règim de concurrència competitiva pels alumnes d'infantil, primària i secundària i de la convocatòria per al curs escolar 2021 - 2022.
 • Aprovació, si s'escau, del conveni d'encàrrec de gstió entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a l'execució d'actuacions al projecte "Talent en la cadena de valor alimentària a l'Alt Penedès en el programa "Treball, Talent i Tecnologia" de la Diputació de Barcelona.
 • Mocions:

Suport a l'Amnistia (presenten tots els grups municipals)

Suport a Pablo Hasel i per la preservació del dret a la llibertat d'expressió (presenten tots els grups municipals)

Reclamar mesures de prevenció, detecció i suport a la salut mental del jovent (presenta grup municipal ERC-AM)

Ple reconeixement dels drets de les persones Trans* i en suport d'una llei (presenta grup municipal ERC-AM)

No industrialització i degradació dels espais agraris i forestals, degut a la instal·lació de plantes fotovoltaiques i parcs eòlics a la comarca (presenta grup municipal ERC-AM)

Suport als encausats i encausades per les manifestacions al Pertús (presenta grup municipal L'Alternativa)

 • Informacions d'Alcaldia.
 • Precs i preguntes.

Casal Municipal de la Gent Gran Joan Amades

Lleida, 6 - 08777 Sant Quint� de Mediona - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 826 45 26
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 24.03.2021 | 10:12