Taller canal electrònic empreses i entitats

Del 23 a les 10.00 h al 25 de de febrer de 2021 a les 12.00 h

INSCRIPCIÓ

Promoció de l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre els col·lectius obligats

 • Descripció: 

  La llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, recull el dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

  Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no.
  Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsovol tràmit d'un procediment administratiu:
  Les persones jurídiques
  Les entitats sense personalitat jurídica.
  Els professionals que requereixen la col·legiació obligatòria.
  Els qui representin a un interessat obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

 • Informació sobre la inscripció: 

  Per tal de promoure l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació digital entre les petites i mitjanes empreses desde la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia es promouen aquests tallers amb caràcter grautit per a les empreses i entitats interessades.

  A qui va dirigit: 

  Col·lectius obligats, petita i mitjana empresa, associacions i entitats sense finalitat de lucre, gestories i col·lectius professinals o socials.

  Requisits dels inscrits: 

  Els assistents han de dur de manera necessària el seu DNI, la seva targeta sanitària i un telèfon intel·ligent. També és imprescindible que tinguin un correu electrònic actiu.

  Formulari d'inscripció

 • Lloc: 

  Taller online

 • Adreçat a: 

  Empreses amb personalitat jurídica, i entitats.

 • Horari: 

  de 10 a 12 h

 • Dates del curs: 

  23 i 25 de febrer

 • Continguts

  PROMOURE L'ÚS DEL CANAL DIGITAL I DELS MITJANS D'IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA ENTRE ELS COL·LECTIUS OBLIGATS

     

  Objectius:

  l'objectiu és realitzar tallers pràctics que assegurin que els col·lectius coneguin i utilitzin el canal digital. Per asseguar aquest objectiu els tallers volem que estiguin alineats amb els següents objectius: 

  • Promoure l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre els col·lectius obligats.
  • Ajudar a la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrònica.
  • Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial (FUE)
  • Ajudar a les associacions i entitats sense finalitat de lucre en la tramitació i justificació de subvencions.
  • Ajudar a les gestories en la seva relació amb l'administració.
  • Ajudar a col·lectius professionals o socials concrets en la seva relació amb l'administració.
  • Donar a conèixer de forma pràctica el dret d'accés a la informació pública.

  Dinàmica formativa: 

  - Treballar amb els assistents en els sistemes d'identificació i signatura al seu abast ( ceritifcat idCAT, o en tot cas idCATmòbil) 

  - Què és i com trobar un catàleg de tràmits en una Seu electrònica d'una administració, i es realitza un cas pràctic de presentació d'una instància amb e-TRAM.

  - Es farà un cas pràctic de com recollir una notificació electrònica a la bústia d'eNotum.

  - Es treballarà de forma pràctica en fer una presentació de factures per eFACT i FACE, aquesta activitat dirigida principalment per entitats i comerciants, amb la intenció que també arribin a conèixer l'ús del B2Brouter.

  - Es donarà formació per a l'ús del servei REPRESENTA proveït pel Consorci AOC, i també sobre la FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE)

  - Es resoldran situacions fictícies amb els assistents a través de la plataforma KAHOOT amb l'objectiu de comprovar que s'ha entès bé el contingut de la formació, i simultàniament obtenir indicadors de satisfacció dels assistents sobre la sessió realitzada.

  - Els darrers 30 minuts es farà un otrn de preguntes obertes per resoldre dubtes.

Adreça:

Nexes. Innovació, emprenadors i empreses C/. Doctor Barraquer, núm.3-5 08770 Sant Sadurní d’Anoia Tel: +34 931 185 195 c/e Àrea Empresa i Emprenedors: promeco@santsadurni.cat c/e Àrea Ocupació: socupacio@santsadurni.cat Atenció al públic: MATINS (de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h) | TARDES (dimecres i dijous de 15 a 18 h)

Darrera actualització: 27.01.2021 | 11:04