OBRES MÍNIMES. Sol·licitud d’obres sotmeses a règim de comunicació prèvia

Permís d'execució d'obres sempre que no requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, ni tinguin pressupostos elevats i que no afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació, que no suposin alteració del volum de l'ús objectiu de les instal·lacions i serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals, ni afectin al disseny exterior, als fonaments, a l'estructura o a les condicions d'habitabilitat o seguretat dels edificis i instal·lacions de tota mena, com ara obres de conservació, manteniment i/o petites instal·lacions o construccions d'escassa senzillesa tècnica i valor econòmic.

Aquesta comunicació prèvia urbanística d'obres mínimes que no requereixen d'autorització prèvia, segons s'estableix a l'article 187 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. Segons aquesta normativa, les obres poden iniciar a partir de la presentació d'aquest tràmit, sota responsabilitat del promotor i sense perjudici de la verificació municipal.

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals.

Quan es dóna resposta:

Segons l'article 187 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, les obres poden iniciar-se a partir de la presentació del tràmit de comunicació prèvia urbanística, sota responsabilitat del promotor i sense perjudici de la verificació municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida al Punt d'informació de l'Ajuntament. Si ho preferiu, el personal del Punt d'informació us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Punt d'Informació

Plaça de l'Esglesia, 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona - Barcelona
Telèfon: 938 99 80 28
Fax: 93 899 84 00
Adreça electrònica: st.quinti@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9h a 13h i dimecres de 5h a 8h de la tarda
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 04.09.2020 | 10:38