GUAL. Expedició de llicència de gual per entrada i sortida de vehicles

Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Només pot sol·licitar la placa de gual el/la propietari/ària de la finca, representant legal o president de comunitat. En cap cas el/la llogater/a o qualsevol altra persona.

Cal aportar:

  • Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular.
  • En cas d'habitatges, fotocòpia del títol de propietat.
  • En cas d'empresa o comunitat de propietaris, fotocòpia del NIF de la societat, fotocòpia de les escriptures i dels poders de constitució de la societat; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d'aportar autorització escrita de l'adm
  • En cas de local comercial: fotocòpia de la llicència d'activitat.
  • En cas de gual d'edificis, fotocòpia de la llicència de l'activitat per a l'ús del local o recinte.
  • En cas de gual per accés a obres, fotocòpia de la llicència d'obres.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida al Punt d'informació de l'Ajuntament. Si ho preferiu, el personal del Punt d'informació us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 23.01.2021 | 11:53