Convocatòria per a la creació d'una Borsa d'auxiliars administratius

Bases reguladores del procediment per a l’accés, pel sistema de concurs-oposició, a la borsa de treball d’auxiliars administratius/ives per a la cobertura de les vacants que es produeixin a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.

Escala: Administració General Subescala: Auxiliar administratiu

Grup: C Subgrup: C2

Tipus : Borsa de treball

Termini de presentació d'instàncies: Des del 28 d'abril al 18 de maig de 20121

Estat: Oberta

Quin cost té:

Gratuït

Cal aportar:

 • Sol·licitud ocupació pública

  sol·licitud normalitzada degudament signada (en el cas de presentació a tràmits electrònics, adjuntar amb signatura digital)

 • Documentació complementària

  • Document Nacional d’Identitat (original o fotocòpia compulsada).
  • Títol acadèmic (original o fotocòpia compulsada).
  • Currículum
  • Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana i castellana, en el seu cas, exigits en la convocatòria
  (original o fotocòpia compulsada).
  • Mèrits que s’al•leguin per a la seva valoració a la fase de concurs
  (original o fotocòpia compulsada).

  El tribunal qualificador tan sols tindrà en compte els mèrits que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. Caldrà aportar informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, i contractes i certificats de serveis prestats en cas d’experiència a l’Administració Pública.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Punt d'informació de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i dimecres tarda de 17 h a 20 h

Punt d'Informació

Plaça de l'Esglesia, 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona - Barcelona
Telèfon: 938 99 80 28
Fax: 93 899 84 00
Adreça electrònica: st.quinti@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9h a 13h i dimecres de 5h a 8h de la tarda
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 03.05.2021 | 16:36