ANIMALS. Sol·licitud/renovació llicència tinença gos potencialment perillós

Tràmit administratiu necessari per a sol·licitar la llicència municipal que legalment es requereix per a la tinença i conducció de gossos considerat potencialment perillosos.

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

 • Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasiler, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier de Staffordshire Americà,Tosa Inu o Japonès, Alà espanyol, Akita americà, American Bully, Bulldog americà, Cane Corso, Dog canari i Villano de las Encartaciones.
 • Els que tinguin les característiques (totes o la majoria) establertes a l'Annex II del RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la llei 50/1999, sobre el règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Els que hagin protagonitzat episodis de agressivitat i que hagi estat declarat gos potencialment perillós per una autoritat municipal.

Aquesta llicència té una validesa de 5 anys. Abans de caducar heu de tornar a demanar-la realitzant aquest mateix tràmit.


 

Quin cost té:

Segon ordenança fiscal

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones titulars o posseïdores de gossos considerats potencialment perillosos, majors d'edat (o tercera persona degudament autoritzada)

Cal aportar:

 • Sol·licitud llicència de gos potencialment perillós

  Sol·licitud amb la declaració responsable i autorització de consulta d'antecedents penals, signat per la persona interessada.

 • DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document oficial que acrediti que el sol·licitant és major d’edat.
 • Cartilla sanitària de l’animal.
 • Acreditació d’inscripció del microxip en el Registre General d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM) o a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia del Col·legi de Veterinaris (AIAC).
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica en vigor, obtingut en un centre de reconeixement autoritzat.
 • Pòlissa d’assegurança en vigor amb les característiques de l’animal (RAÇA I NUMERO DE MICROXIP) i justificant de pagament de l'assegurança.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida al Punt d'informació de l'Ajuntament. Si ho preferiu, el personal del Punt d'informació us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 15.03.2022 | 18:16