Jesús Maria Pérez de Albéniz Sancho (ERC)

3r Tinent d'Alcalde

Regidor delegat d'Espai Urbà, Medi ambient i Esports.

Règim de retribució i dedicació

Concepte Règim Retribució anual fins a
ASSISTÈNCIA   6.000,00 €


Biografia, formació i trajectòria professional

Darrera actualització: 16.07.2020 | 22:23