Serveis mínims per la vaga general de demà divendres

Dijous, 17 d'octubre de 2019 a les 00:00

L'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha decretat serveis mínims per a demà divendres davant la convocatòria de vaga general.

l passat 30.09.2019 el sindicat Intersindical CSC va comunicar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria d’una Vaga General pel passat 11.10.2019, i que posteriorment es traslladà al divendres dia 18.10.2019.

Per aquest motiu s'estableixen els següents serveis mínims municipals en el Punt d'informació ciutadà referent a registre/centraleta, telefonia i informació a l'Ajuntament i a la llar d'infants municipal El Cigronet, amb un terç de la plantilla.

Els principals serveis mínims decretats per part dels serveis públics que ofereix la Generalitat de Catalunya són els següents:

Centres docents públics i privats no universitaris

Una persona de l’equip directiu per centre de treball.

A més del personal esmentat

Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 6 aules.
Per als centres d’educació especial (de 3 a 16 anys): 1 docent per cada 4 aules.
Per garantir la seguretat en l’horari de menjador i activitats complementàries: un terç del personal.

Transport de viatgers urbà i interurbà

Rodalies i Regionals de Catalunya: 33% durant tot el dia.

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA; Transports de Barcelona, SA; FGC i Tram Barcelona:
50% entre les 6.30 h i les 9.30 h i entre les 17 h i les 20 h.
25% la resta del dia.

Resta de transports de viatgers urbans i interurbans i servei d’autobús que uneix Barcelona amb el seu aeroport: 50% del servei habitual. En tot cas, s’ha de garantir com a mínim un desplaçament complet d’anada i tornada.

Transport de persones amb disminució i transport escolar a centres d'infantil i primària: es manté el servei.
Assistència sanitària
Centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (XSUP) i que no en formen part:

Urgències i unitats especials: servei normal.

Es garanteixen els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital

Activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent: servei normal

Centres d’assistència extrahospitalària: 25% de la plantilla (en els centres que no són de la XSUP, només el personal imprescindible per garantir l’assistència urgent i inajornable)

Transport sanitari: servei per atendre les urgències sanitàries i els tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia.

Farmàcies de guàrdia: Es manté el servei.

Darrera actualització: 11.04.2020 | 10:49