Primers ajuts econòmics per mitigar els efectes del coronavirus a Sant Quintí de Mediona.

Dimarts, 31 de març de 2020 a les 00:00

L’Ajuntament ha acordat un paquet de mesures econòmiques que adoptarà per mitigar els efectes del coronavirus en el teixit comercial i les famílies.

Aquestes mesures s’han pres després que durant els primers dies de la crisi s’hagi centrat en adoptar i traslladar a la ciutadania les mesures preventives i sanitàries imprescindibles per fer compatible l’obligat confinament social i la garantia en la prestació dels serveis públics essencials.

Les mesures econòmiques estan destinades a les famílies i comerços locals davant els perjudicis que està provocant la crisi sanitària del coronavirus. Les mesures acordades són les següents:

Impostos:

 • Ajornar el pagament del rebut en període voluntari de l'Impost de vehicle fins el dia 2 de juny de 2020 (el dia 1 de juny.
 • Pròrrogar el pagament dels faccionament i ajornaments de tributs.
 • Suspensió de terminis de tramitació administrativa de tots els pagaments i ingressos municipals, la qual cosa inclou la tramitació dels expedients en executiva i procediments de constrenyiment, de terminis de pagament d'autoliquidacions de plusvàlua i altres impostos i taxes, entre d'altres.
 • Pagament de factures:  S’avançarà el pagament de les factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per tal de dotar-los de liquiditat al més aviat possible, davant de la reducció d’ingressos que patiran.
 • S'ajorna el pagament de l'Impost sobre bens immobles amb la modificació del calendari fiscal. Properament s'informarà de les noves dates de cobraments.

Comerços i restaruració:

 • Exempció taxa ocupació via pública terrasses i les escombraries comercials de l'exercici 2020: s’obrirà una línia d’ajuts i subvencions destinada a compensar la taxa de terrasses i la taxa de recollida d’escombraries comercial.
 • Ajuts al comerç de proximitat: Establiment d’una nova línia d'ajuts per a botiguers i restauradors que per causes de l’estat d’alarma estiguin obligats a tancar, i així dinamitzar i impulsar el comerç local.

Es crearan bases reguladores d’atorgament de subvencions i ajuts. L’ajut s’atorgarà per un import de 15.000 EUR.

Ajuts a les famílies:

 • Quotes mensuals de la llar d'infants i l'escola de música: les famílies no hauran de pagar la propera quota mensual corresponent Llar d'Infants municipal El Cigronet i l’escola municipal de música Mossèn Pla. Només es cobra fins l'inici de l'estat d'alarma, el dia 15 de març.
 • Ajuts a les famílies i persones aturades a causa de la crisi del coronavirus: es doblarà la partida pressupostaria d'ajuts que tenim actualment destinades a urgències i acció social.
 • Servei de psicologia: Amb l’objectiu d’oferir espais d’acompanyament i suport a les persones que ho necessitin, es posarà a disposició un nou servei telefònic d’atenció psicològica. (horari concret 2 hores). En breu es farà la difusió de l'ús d'aquest servei.
 • Oficina de suport a tramitació dels ajuts: centralitzar tots els ajuts econòmics de les diferents administracions destinats a famílies, empreses i autònoms en el marc de la crisi sanitària de la COVID-19.
Darrera actualització: 31.03.2020 | 20:42