Han finalizat els treballs d'integració paisatgística al Polígon Industrial Els Vinyets - Fogars

Dijous, 13 de febrer de 2020 a les 00:00

S'ha intervingut la zona verda per integrar paisatgísticament el Polígon Industrial.

Aquest mes de gener s'han realitzat treballs de jardineria a les zones verdes del Polígon Industrial Els Vinyets - Fogars. La intervenció ha consistit en el tractament paisatgístic d’una part del polígon industrial per tal de minimitzat l’impacte paisatgístic d’aquesta infraestructura envers el paisatge existent de vinya i serralades.

L’actuació s'ha dividit en tres zones. La primera intervenció s'ha realitzat al marge dret de la carretera C-244 just a la primera corba abans de l’arribada al polígon, duns 500m2. En aquest punt hi ha una antiga via, ara en desús, que donava accés al propi polígon. S'ha enderrocat part d'aquest asfalt i s’ha de fet una nova aportació de terra per a provocar la plantació de zona de pins seguint el bosc existent i revegetar amb algun tipus d’herba o sembra el marge de nova creació.

La segona intervenció s'ha realitzat just al lateral dret de la carretera C-244 passada la rotonda d’accés al polígon industrial amb la neteja i desbrossada de la vegetació existent. Posteriorment s'ha fet una plantació d’arbrat d’oliveres, àlbers i ginesta seguint les pautes existents per a composar un ritme unifificat de la vegetació de la zona.

Finalment, La tercera intervenció s'ha efectuat just al lateral dret de la carretera C-244 passada la zona del torrent de Cal Fesol. Een aquesta zona s'ha netejat i esbrossat el torrent i s'han plantat un grups de 3 oliveres i garrofers bords per a seguir el ritme existent.

Aquestes intervencions han rebut el suport economic inclosos en les propostes que va presentar el Consell Comarcal de l’Alt Penedès a la Diputació de Barcelona per a millorar la integració paisatgística dels polígons de la comarca. L'actuació forma part de les línies de subvenció de les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona. La subvenció per Sant Quintí de Mediona ascendeix a 25.000 €.

Darrera actualització: 13.02.2020 | 20:00