Convocatòria d'ajuts per autònoms per a la compensació de pèrdues econòmiques

Dilluns, 6 d'abril de 2020 a les 00:00
La Generalitat aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat la convocatòria d'ajuts en forma de prestació econòmica única per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19, prevista a l'article 15 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Mesures urgents per a els treballadors autònom que hagin hagut de suspendre la seva activitat o els seus ingressos hagin disminuït  dràsticament i de manera involuntària.

Té per objectiu compensar pèrdues econòmiques dels autònoms, persona física, que hagin estat obligats a tancar, que puguin acreditar reducció dràstica i involuntària i que no disposin d’ingressos alternatius

Beneficiaris:

 • Autònoms d’alta al RETA i amb domicili fiscal a Catalunya

Requisits:

 • Autònom donat d’alta al RETA, queden exclosos els autònoms que formin part d’una Societat Mercantil, SCP, CB, SCCL, Societats Laborals i els autònoms col·laboradors
 • No disposar de fonts alternatives d’ingressos (a la renda any anterior la base imposable ha de ser igual o inferior als 25.000€)
 • Complir les obligacions tributàries o tenir concedida una moratòria
 • Alta al RETA com a mínim durant el primer trimestre del 2020 i amb domicili fiscal a Catalunya
 • Els joves acollits a garantia juvenil han de tenir un alta anterior al març del 2019
 • Haver suspès la seva activitat econòmica
 • Haver reduït de manera dràstica i involuntària els ingressos (referència ingressos març 2019, o mitjana mensuals en cas que no tingui un any d’antiguitat)

Ajut:

 • Màxim 2.000€ per persona autònoma

Càlcul:

1.- Autònoms que tributen per Estimació Directa

 • Els que tenen més d’un any d’antiguitat, es calcularan les pèrdues respecte als ingressos del mes de març del 2019
 • Els que tenen menys d’un any d’antiguitat es farà una mitjana dels mesos treballats
 • Els resultats obtinguts al març del 2020 han de ser inferiors a 950€ i amb una reducció igual o inferior del resultat del 35% respecte al mes de març 2019

2.- Autònoms que tributen per Mòduls

 • El càlcul es farà tenint com a referent la base de rendiment anual (mod. 131 IRFP)

Procediment concessió:

 • Concurrència no competitiva, per ordre cronològic i fins a esgotar la partida pressupostària.

Termini de sol·licitud:

 • Un mes a partir de la publicació al DOCG, és a dir fins al 4 de maig de 2020

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

Darrera actualització: 04.09.2020 | 13:36